Чугуївська районна рада Харківської області
Харківська область
Малий Герб України
gov.ua Місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про виконавчий апарат

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

рішенням районної ради

від "18" лютого 2022 року

(ХІІІ сесія VIII скликання)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про виконавчий апарат Чугуївської районної ради

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Виконавчий апарат Чугуївської районної ради (далі – апарат) забезпечує здійснення радою повноважень, які надані їй Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами.

2. Апарат здійснює організаційне, правове, документальне, інформаційно-аналітичне, кадрове, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє взаємодії ради з Верховною Радою України, Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України, територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування області.

3. У своїй діяльності апарат керується Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної та районної ради та їх органів, розпорядженнями голови районної ради, регламентом районної ради, цим положенням.

4. Діяльність апарату здійснюється на підставі плану роботи районної ради, рішень ради, інших нормативних документів.

5. Виконавчий апарат утворюється радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням голови районної ради.

6. Апарат при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з відповідними відділами, управліннями та іншими підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування району.

II. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

На виконавчий апарат покладаються такі завдання у сфері правового забезпечення діяльності ради:

1. Забезпечення дотримання законності в діяльності районної ради, постійних комісій, депутатських груп і фракцій, депутатів ради.

2. Надання депутатам ради консультацій щодо компетенції органів місцевого самоврядування, статусу депутатів місцевих рад, органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, виборців.

3. Правове візування, експертиза проектів, що виносяться на розгляд ради (при необхідності залучення науковців), а також підготовка висновків і рекомендацій постійних комісій ради, розпоряджень голови ради.

4. Надання методичної та правової допомоги постійним комісіям ради в підготовці проектів рішень, консультацій депутатів ради з цих питань.

5. Участь в доопрацюванні проектів після їх розгляду в постійних комісіях, депутатських групах та фракціях.

6. Забезпечення представництва ради в судових органах при розгляді справ та захисту інтересів районної ради.

7. Підготовка матеріалів і пропозицій з правових питань для керівництва ради, постійних комісій, депутатів.

8. Організація роботи з обговорення проектів законів України серед депутатів районної ради, фахівців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, надання необхідної інформації з цих питань до обласної ради, Верховної Ради України, народним депутатам України.

III. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

На виконавчий апарат покладаються такі завдання у сфері організаційного забезпечення:

1. Опрацювання документів, що надходять до районної ради, підготовка до них аналітичних, довідкових та інших матеріалів, а також проектів доручень голови та заступника голови ради.

2. Підготовка проектів розпоряджень голови районної ради з обов’язковим візуванням заступником голови райради, керуючим справами, керівниками структурних підрозділів виконавчого апарату та іншими зацікавленими особами, проектів відповідей на листи поточної кореспонденції, забезпечення контролю за їх підготовкою та виконанням.

3. Облік проектів рішень, які подаються на розгляд ради, та контроль за їх проходженням в постійних комісіях ради.

4. Підготовка, з урахуванням пропозицій голови ради та його заступника, постійних комісій, депутатів ради, районної державної адміністрації, проектів планів роботи ради, порядку денного сесій, а також аналітичних матеріалів про стан їх виконання.

5. Забезпечення взаємодії постійних комісій ради та надання їм правової, організаційно-інформаційної і консультативно-методичної допомоги в процесі розробки та розгляду проектів рішень, їх оформленні.

6. Організація підготовки та проведення пленарних засідань ради, постійних комісій, депутатських груп і фракцій районної ради.

7. Забезпечення депутатів законопроектами, які стосуються сфери повноважень і діяльності органів місцевого самоврядування, та іншими матеріалами, що розглядаються радою.

8. Облік та узагальнення пропозицій і зауважень, які висловлені при обговоренні проектів рішень на сесіях ради, а також пропозицій і зауважень до проектів рішень, які опубліковані для обговорення.

9. Організація контролю за виконанням рішень районної ради, висновків і рекомендацій постійних комісій, проходженням документів, забезпечення підготовки аналітичних, довідкових та інших матеріалів з цих питань.

10. Організація системи навчання депутатів ради, голів постійних комісій, посадових осіб місцевого самоврядування району, ведення аналізу цієї роботи.

11. Сприяння депутатам районної ради у виконанні ними їх обов’язків у виборчому окрузі, налагодження зв’язків з виборцями, територіальними громадами сіл, селищ, міст району, трудовими колективами підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, які розташовані на території виборчого округу, організаціями політичних партій, які висунули їх кандидатами у депутати та громадськими організаціями.

12. Сприяння реалізації відповідно до діючого законодавства, заходів щодо підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, референдумів, надання організаційно-методичної допомоги органам місцевого самоврядування в здійсненні таких заходів, підготовка та узагальнення інформації про хід виборчих кампаній, підсумки виборів та результати всеукраїнських і місцевих референдумів.

13. Підготовка матеріалів щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою району.

14. Організація контролю за розглядом депутатських звернень, запитів та запитань.

15. Підготовка і проведення радою та її керівництвом нарад, зустрічей, прес-конференцій, інших заходів.

16. Організація особистого прийому громадян, розгляд їх пропозицій, заяв і скарг, що надходять до ради, її органів та депутатів, вивчення і узагальнення питань, які порушуються громадянами у зверненнях, внесення пропозицій щодо їх вирішення та контролю за виконанням.

17. Організація прийомів в районній раді делегацій, політичних діячів та дипломатичних представників іноземних держав, представників міжнародних організацій.

18. Забезпечення діяльності комісій районної ради з питань поновлення прав реабілітованих, районної виборчої комісії з виборів депутатів районної ради.

IV. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

На виконавчий апарат покладаються такі завдання в сфері документального забезпечення:

1. Документальне обслуговування районної ради, її постійних комісій, депутатських груп і фракцій та ведення діловодства.

2. Ведення протоколів пленарних засідань районної ради, нарад, прес-конференцій та інших заходів.

3. Забезпечення правильності оформлення та своєчасності проходження документів в апараті; прийом, обробка документів, аналіз та доставка службової кореспонденції адресатам; надання методичної допомоги щодо організації роботи з документами та забезпечення її впровадження в апараті.

4. Обробка, друкування і тиражування матеріалів та документів, які пов’язані з діяльністю районної ради.

5. Оформлення і розсилка в установленому порядку документів районної ради та її органів, забезпечення опублікування цих та інших офіційних матеріалів, інформації про діяльність ради.

6. Організація підготовки до видання документів районної ради.

7. Облік, зберігання та організація роботи з документами районної ради, її органів, комплектування архіву, підготовка документів та архівних справ для передачі їх в установленому порядку на постійне зберігання.

V. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

На виконавчий апарат покладаються такі завдання в сфері інформаційного та аналітичного забезпечення.

1. Організація і здійснення інформаційного та аналітичного забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, встановлення зв’язків із засобами масової інформації, організація висвітлення діяльності ради, видання окремих друкованих матеріалів, офіційне оприлюднення актів та документів ради.

2. Акредитація кореспондентів українських, районних, інших місцевих засобів масової інформації. Організація виступів, прес-конференцій, інтерв’ю в засобах масової інформації голови, заступника голови ради, голів постійних комісій, депутатів, підготовка відповідних матеріалів для цих заходів.

3. Аналіз публікацій, теле- і радіопередач та підготовка відповідних інформаційних матеріалів для керівництва районної ради.

4. Комп’ютерна обробка проектів рішень на всіх стадіях їх проходження в районній раді.

5. Інформаційно-технічне забезпечення ведення пленарних засідань районної ради.

6. Забезпечення функціонування офіційного веб-сайту та електронної пошти скриньки районної ради.

7. Організація та здійснення матеріально-технічної, інформаційного забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації, що є у володінні районної ради.

VI. КАДРОВЕ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ

ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

На виконавчий апарат покладаються такі завдання в сфері кадрового, матеріально-технічного, господарського та фінансового забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів:

1. Організація та здійснення роботи щодо кадрового обслуговування працівників апарату, забезпечення виконання положень Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус депутатів місцевих рад", інших Законів України, указів та розпоряджень Президента України, нормативних актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Головдержслужби України.

2. Здійснення закупки відповідно до діючого законодавства необхідних технічних засобів, засобів зв’язку та оргтехніки, витратних матеріалів, канцелярських товарів, тощо.

3. Здійснення засобів по забезпеченню належного обліку та використання за призначенням майна, що належить апарату та районній раді, встановлення належного контролю за своєчасним списанням використаних матеріалів, обладнання, тощо.

4. Здійснення бухгалтерського обліку і господарського обслуговування ради та її органів.

VII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ТА ЗВ’ЯЗКІВ РАДИ З

ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ, МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ОРГАНАМИ ТА ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

На апарат покладаються такі завдання в сфері взаємодії та зв’язків ради з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування:

1. Здійснення зв’язку з органами місцевого самоврядування, збір і узагальнення для керівництва ради, депутатів щотижневої інформації стосовно основних заходів, що проводяться в населений пунктах району.

2. Вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи органів місцевого самоврядування. Аналіз їх діяльності та надання консультативної, методичної і практичної допомоги сільським, селищним радам з питань, що належать до їх компетенції.

3. Підготовка довідкових та інформаційних матеріалів щодо структури органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб (довідники телефонів, адреси, тощо).

VIII. КЕРІВНИЦТВО, СТРУКТУРА ТА ПЕРСОНАЛ

1. Голова, заступник голови ради обираються радою згідно з чинним законодавством.

2. Виконавчий апарат районної ради очолює за посадою голова районної ради.

3. В структурі апарату: відділ організаційно-документального забезпечення та управління персоналом, відділ бухгалтерського обліку та господарського забезпечення.

4. Працівники апарату призначаються та звільняються з посад розпорядженням голови ради з додержанням вимог законодавства про працю та Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

5. Штатний розпис апарату затверджується в установленому порядку головою ради.

6. На кожного працівника апарату розробляються посадові інструкції, з якими вони ознайомлюються під розпис. Посадові інструкції зберігаються в кожного працівника та у відділах апарату.

7. На працівників апарату поширюється дія законодавства України про працю та службу в органах місцевого самоврядування.

Вони зобов’язані виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції, загальні правила поведінки, інструкції щодо роботи з документами, підвищувати свій професійний рівень і ділову кваліфікацію.

8. Працівникам виконавчого апарату видаються посвідчення встановленого зразка.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь